ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟN ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
«Nescafé Frappé – More Summer 2019»

H ανώνυμη εταιρεία «NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε» («Διοργανώτρια Εταιρεία») που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4), διοργανώνει διαγωνισμό με τον τίτλο «Nescafé Frappé – More Summer 2019» («Διαγωνισμός») με σκοπό την προώθηση του προϊόντος «Nescafé Classic».

Για την υλοποίηση και δημοσιότητα του Διαγωνισμού η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει επιλέξει ως συνεργάτη της την «OgilvyOne Ανώνυμη Εταιρεία Επικοινωνίας», (εφεξής «Συνεργάτης»). Επίσης το ταξιδιωτικό πρακτορείο «ΜΑΝΕΣΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Τ.Ξ.Ε.» με διακριτικό τίτλο «Manessis Travel» (εφεξής «Ταξιδιωτικό Πρακτορείο»), θα αναλάβει την επικοινωνία με τους νικητές για την απόδοση των Δώρων σε αυτούς.
Ο Διαγωνισμός διενεργείται μέσω του διαδικτυακού τόπου ιδιοκτησίας της Διοργανώτριας Εταιρείας https://campaign.nescafe.gr/moresummer/ (εφεξής Διαδικτυακός Τόπος).

 

1. Δώρα
Η Διοργανώτρια Εταιρεία διοργανώνει τον παρόντα  Διαγωνισμό με δώρο για τριάντα  (30) νικητές, ένα δωρεάν πακέτο διακοπών για δυο άτομα προς έναν καλοκαιρινό προορισμό της επιλογής τους, από τους αναφερόμενους κατωτέρω. Κάθε  πακέτο διακοπών περιλαμβάνει 2 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα τουλάχιστον 4* αστέρων για 2 ενήλικα άτομα, και σε περίπτωση που ο επιλεχθείς προορισμός είναι η Νάξος ή η Πάρος, η Διοργανώτρια Εταιρεία αναλαμβάνει να καλύψει και το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων (εφεξής «Δώρα» ή «Δώρο»). Οι ειδικότεροι όροι του πακέτου διακοπών περιλαμβάνονται στο παρακάτω πίνακα:

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Τίτλος ταξιδιού:

3ημερα πακέτα σε Εύβοια, Ιωάννινα, Λευκάδα, Μεσσηνία, Νάξο, Πάρο

Προορισμός:

Εύβοια, Ιωάννινα, Λευκάδα, Μεσσηνία, Νάξο, Πάρο

Διάρκεια:

3 ημέρες / 2 διανυκτερεύσεις / κατά τα χρονικά διαστήματα κατόπιν διαθεσιμότητας:

 • 07-08/09/2019
 • 14-15/09/2019
 • 21-22/09/2019
 • 28-29/09/2019

 

Τα καταλύματα ανά προορισμό είναι τα ακόλουθα:
Hotel Amaronda Resort & Spa 4* / Εύβοια
Hotel Messina Resort 4* / Μεσσηνία
Hotel Kavuras Village 4* / Νάξος
Hotel Porto Paros 4* / Πάρος
Ionian Blue 5* / Λευκάδα
Epirus Palace 5* / Ιωάννινα

Αναλυτικές πληροφορίες για την μετακίνηση από και προς τους ανωτέρω προορισμούς, τη διαμονή καθώς και το τι ακριβώς περιλαμβάνει κάθε πακέτο διακοπών, μπορείτε να βρείτε ακολούθως στο Παράρτημα 1 των παρόντων όρων.
Πέραν των ρητά αναφερομένων στους παρόντες όρους και στο Παράρτημα 1 αυτών, ουδεμία άλλη υποχρέωση έχει η Διοργανώτρια Εταιρεία. Οι νικητές του Δώρου και οι συνοδοί τους είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την κάλυψη του συνόλου των προσωπικών τους εξόδων καθώς και των εξόδων μετακίνησης προς και από έκαστο προορισμό πλην των ανωτέρω αναφερομένων, Πάρος και Νάξος, όπου η Διοργανώτρια Εταιρεία αναλαμβάνει να καλύψει και το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής.
Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν μπορούν να ανταλλαχθούν ή να αντικατασταθούν ή να εξαργυρωθούν.
Ο νικητής του Διαγωνισμού θα πρέπει να είναι ένας εκ των δύο που θα συμμετέχει στο ταξίδι και ο ίδιος θα πρέπει να υποδείξει το άλλο άτομο, το οποίο θα πρέπει να είναι άνω των 18 ετών.

2. Διάρκεια
Ως  διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 19/06/2019, ώρα 19:00:00 έως και την Δευτέρα 08/07/2019, ώρα 23:59:59 («Διάρκεια»). Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού, με πρότερη σχετική ανακοίνωση στον Διαδικτυακό Τόπο.
3. Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας, του Συνεργάτη και οι συγγενείς αυτών α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

4. Τρόπος συμμετοχής στο Διαγωνισμό
4.1. Για να λάβει κάποιος μέρος στο Διαγωνισμό («Συμμετέχων») θα πρέπει να  μεταβεί στο Διαδικτυακό Τόπο https://campaign.nescafe.gr/moresummer/ και να επιλέξει την ημερομηνία που εκτιμά ότι θα βρέξει στην περιοχή Γκάζι, Αττικής. Οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν οποιαδήποτε ημερομηνία απέχει τουλάχιστον 10 ημέρες από την ημέρα της συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό. Τελευταία ημέρα δυνατότητας συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι η 8η Ιουλίου 2019 με τελική ημερομηνία επιλογής την 18/07/2019.
Πχ: Συμμετέχων που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό την 19η Ιουνίου, μπορεί να κάνει πρόβλεψη για τις ημέρες από τις 29/6/2019 και μέχρι 18/07/2019.
Στο τέλος του Διαγωνισμού, θα υπάρξει επιβεβαίωση από το Εθνικό Αστεροσκοπείο (meteo.gr) αναφορικά με τις ημέρες που καταγράφτηκε βροχή κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες, στον μετεωρολογικό σταθμό της περιοχής «Γκάζι». Σε περίπτωση βλάβης στην πρόβλεψη για την περιοχή «Γκάζι», η πρόβλεψη θα αφορά στην περιοχή «Αμπελόκηποι» Αθηνών.
4.2. Οι συμμετέχοντες μετά την επιλογή της ημερομηνίας, για την οποία προβλέπουν ότι θα βρέξει, θα χρειαστεί να συμπληρώσουν τα παρακάτω στοιχεία για να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό: 
Ονοματεπώνυμο:
Email:
Τηλέφωνο:
Στο τελευταίο βήμα, οι συμμετέχοντες καλούνται να αποδεχθούν τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες δεν αποδεχτούν τους όρους, δεν μπορεί να καταχωρηθεί η συμμετοχή τους. Εφόσον αποδεχτούν τους παρόντες όρους, η διαδικασία ολοκληρώνεται και η συμμετοχή τους θεωρείται έγκυρη.
Κάθε συμμετέχων μπορεί να κάνει μόνο μια πρόβλεψή και για μία μόνο ημερομηνία. Η πολλαπλή συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν επιτρέπεται. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος.
Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού.

4.3. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία και ο Συνεργάτης δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση για την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η Διοργανώτρια Εταιρεία και ο Συνεργάτης δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών για τους άνω λόγους

4.4. Κάθε Συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αλήθεια, την ακρίβεια, την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που θα υποβάλει και εγγυάται ότι είναι κάτοχος ή έχει εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεση ή εξουσιοδότηση του κατόχου της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με την οποία έλαβε μέρος στο Διαγωνισμό. Σε περίπτωση που ο Συμμετέχων υποβάλει τυχόν ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία, η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει το δικαίωμα σε όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, καθώς και μετά το τέλος αυτού, να τον αποκλείσει από τo Διαγωνισμό, ακόμα και στο στάδιο απονομής του Δώρου, χωρίς καμία αξίωση ή απαίτηση εκ μέρους του. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για δηλώσεις συμμετοχής που απωλέσθησαν ή έφεραν λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία. Οι εγγραφές που δεν συμφωνούν με τους παρόντες Όρους θα τεθούν εκτός κληρώσεως. Ο Συμμετέχων συναινεί στην ανάρτηση του ονοματεπώνυμού του στην ιστοσελίδα https://campaign.nescafe.gr/moresummer/.

4.5 Ειδικότερα προβλέπεται ότι αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό παραβιάζει ή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ή και απλές ενδείξεις ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό της Διοργανώτριας Εταιρείας ή τους όρους του Διαγωνισμού με αντικανονικές ενέργειες, η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες Αρχές και να διεκδικήσει αποζημίωση από τα αρμόδια Δικαστήρια για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν έχει υποστεί από τις παραπάνω ενέργειες.

 

 

5. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού

5.1. Η κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού, θα διεξαχθεί στις 23/07/2019 στις 14:00 στα γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας (Πατρόκλου 4, Μαρούσι) παρουσία εκπροσώπου της Διοργανώτριας Εταιρείας και του Συνεργάτη. Στην ως άνω κλήρωση θα λάβουν μέρος όσοι από τους Συμμετέχοντες έκαναν ορθή πρόβλεψη ημερομηνιών βροχής κατά την υποβολή της συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό. Σε περίπτωση που ο αριθμός των επιτυχών προβλέψεων είναι μικρότερος από τον αριθμό των νικητών, ή δεν καταγραφεί βροχή στην περιοχή Αθήνα, όπως επιβεβαιώσει το Εθνικό Αστεροσκοπείο (meteo.gr) κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, τότε στην κλήρωση για τα εναπομείναντα Δώρα θα λάβουν μέρος όλοι οι συμμετέχοντες του Διαγωνισμού. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης ως άνω, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα της, με προηγούμενη προ είκοσι τεσσάρων ωρών (24) ανακοίνωσή της στη ιστοσελίδα https://campaign.nescafe.gr/moresummer/ .Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών. Διευκρινίζεται ότι ο ίδιος Συμμετέχων, δεν μπορεί να αναδειχθεί νικητής περισσότερες από μία φορές.
5.2 Κατά την κλήρωση θα αναδειχθούν συνολικά τριάντα (30) νικητές και τριάντα (30) επιλαχόντες.

6. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων
Η ενημέρωση των νικητών, θα γίνεται μέσω e-mail, το οποίο θα αποσταλεί αμέσως μετά την κλήρωση στις 23 Ιουλίου 2019, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο νικητής στην φόρμα συμμετοχής, από την Διοργανώτρια Εταιρεία με το οποίο θα ενημερώνεται για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσει ο νικητής για να αποδεχθεί το Δώρο και να επιλέξει το πακέτο διακοπών που επιθυμεί. Στην συνέχεια, θα γίνεται τηλεφωνική επικοινωνία από τον Συνεργάτη, στο τηλέφωνο που έχει δηλωθεί στη φόρμα συμμετοχής, εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών. Κατά την επικοινωνία του Συνεργάτη με το νικητή, θα του ζητηθεί να απαντήσει γραπτώς, εντός 24 ωρών από την αποστολή του e-mail σε αυτό, ώστε να οριστικοποιηθεί η αποδοχή του Δώρου. Αν ο νικητής δεν ανταποκριθεί, ή η επικοινωνία με το νικητή δεν καταστεί δυνατή για οιοδήποτε λόγο εντός χρονικού διαστήματος της 1 εργάσιμης ημέρας από την διενέργεια της κλήρωσης και της αποστολής του e-mail κλπ., ή δηλώσει ότι δεν αποδέχεται το Δώρο του, ή ο νικητής δεν ακολουθήσει τη διαδικασία που θα του υποδείξει ο Συνεργάτης για την αποδοχή και απόδοση του Δώρου εντός του χρονικού διαστήματος 24 ωρών που θα αναφέρεται και στο e-mail, τότε χάνει το δικαίωμα του επί του Δώρου, το οποίο γεννάται στον πρώτο επιλαχόντα, κατά σειρά ανάδειξης, για τον οποίο θα τηρηθεί ομοίως η παραπάνω διαδικασία κ.ο.κ.. Εάν κατόπιν της παραπάνω διαδικασίας κριθεί ότι η συμμετοχή τους είναι άκυρη ή δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία ούτε με τους επιλαχόντες ή εάν δεν επιθυμούν το Δώρο ή εάν δεν ακολουθήσουν τη διαδικασία που θα τους υποδείξει ο Συνεργάτης και η Διοργανώτρια Εταιρεία για την αποδοχή και απόδοση του Δώρου, τότε η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται να διαθέσει το Δώρο κατά την απόλυτα ελεύθερη κρίση της.
Η Διοργανώτρια Εταιρεία θα μεταβιβάσει τη λίστα με τα στοιχεία των τριάντα (30) νικητών ή/και όσων επιλαχόντων καταστούν απαραίτητοι, οι οποίοι έχουν επιβεβαιώσει τα στοιχεία τους κι έχουν αποδεχτεί το Δώρο γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, (Ονομ/νυμο, κινητό τηλέφωνο και e-mail) στο ταξιδιωτικό πρακτορείο «ΜΑΝΕΣΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Τ.Ξ.Ε.» με διακριτικό τίτλο «Manessis Travel» ( εφεξής «Ταξιδιωτικό Πρακτορείο»), το οποίο θα αναλάβει εξ ολοκλήρου όλη την επικοινωνία και τη διαχείριση με τους νικητές για την απόδοση του Δώρου.

Μετά την επιβεβαίωση των στοιχείων των νικητών, τα ονόματα των τριάντα (30) νικητών θα αναρτηθούν στο Διαδικτυακό Τόπο, όπου θα παραμείνουν ανηρτημένα για έως 3 μήνες μετά τη λήξη του Διαγωνισμού.

7. Ευθύνη
Η Διοργανώτρια Εταιρεία και ο Συνεργάτης δε θα ευθύνονται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών.
Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας και του Συνεργάτη θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια, ενώ σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.
Η Διοργανώτρια Εταιρεία και ο Συνεργάτης δεν υπέχουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων, δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή, συνοδό ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτό/ούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με  τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και τη λήψη του Δώρου για οποιονδήποτε λόγο. Η συμμετοχή των νικητών και των συνοδών τους γίνεται με αποκλειστική ευθύνη αυτών, ενώ προϋποθέτει την εκ μέρους τους ρητή αποδοχή των τυχόν ειδικότερων όρων που θέτουν τρίτοι, π.χ. ταξιδιωτικοί πράκτορες, ακτοπλοϊκές εταιρίες και λοιπά εμπλεκόμενα στο ταξίδι πρόσωπα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία και ο Συνεργάτης απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη, δεδομένου ότι η ευθύνη τους περιορίζεται στην αγορά και παράδοση των Δώρων στους τυχερούς. Η Διοργανώτρια Εταιρεία και ο Συνεργάτης δεν υπέχουν οποιαδήποτε ευθύνη για καθυστερήσεις δρομολογίων, ατυχήματα ή πλημμελείς πράξεις ή παραλείψεις των προσώπων τα οποία αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών οποιασδήποτε μορφής σε οποιοδήποτε στάδιο του Δώρου. Η Διοργανώτρια Εταιρεία και ο Συνεργάτης δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν επιτραπεί από οποιαδήποτε αρχή η διενέργεια του ταξιδιού ή ακυρωθούν ακτοπλοϊκά δρομολόγια και ο νικητής ουδεμία αξίωση, απαίτηση ή δικαίωμα διατηρεί έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας ή/και του Συνεργάτη. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια Εταιρεία και ο Συνεργάτης δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού.

 

8. Προσωπικά Δεδομένα
8.1. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό τα μόνα στοιχεία που απαιτούνται είναι: Ονοματεπώνυμο, email και τηλέφωνο του Συμμετέχοντα. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί σαφή εκ μέρους κάθε Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων κατά την έννοια του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2016/679 για την «προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» για όσο χρόνο απαιτείται για την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και την απόδοση των Δώρων. Η Διοργανώτρια Εταιρεία θα επεξεργασθεί με την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας (Controller), τα εν λόγω δεδομένα, στα οποία θα έχει πρόσβαση, για σκοπούς παρακολούθησης του Διαγωνισμού, και ο Συνεργάτης (ως Εκτελών την Επεξεργασία) ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Διοργανώτριας Εταιρείας και σύμφωνα με τις οδηγίες της. Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών και των συμμετεχόντων δεν διαβιβάζονται εκτός Ε.Ε. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, είναι (α) η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και στην κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών (β) η τηλεφωνική επικοινωνία ή/και επικοινωνία μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και ενημέρωσή τους αναφορικά με το Δώρο (εφόσον ανακηρυχθούν νικητές) (γ) η απόδοση των Δώρων στους νικητές και (δ) η ανάρτηση των ονοματεπωνύμων των νικητών στο Διαδικτυακό Τόπο. Εντός τριών (3) μηνών από την λήξη του Διαγωνισμού, τα στοιχεία αυτά θα καταστραφούν χωρίς δυνατότητα επανάκτησης. Επισημαίνεται ότι τα προσωπικά δεδομένα των νικητών θα διαβιβάζονται στο Ταξιδιωτικό Πρακτορείο. Κατά την επικοινωνία του Ταξιδιωτικού Πρακτορείου με τους νικητές για την υλοποίηση του Δώρου, θα ζητηθεί από τους νικητές να δώσουν τα απαραίτητα για τη διενέργεια της κράτησης προσωπικά δεδομένα των συνοδών τους, όπως Ονομ/νυμο, κινητό τηλέφωνο, e-mail. Καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας, οι Συμμετέχοντες δικαιούνται: (α) να υποβάλουν αίτημα στην Διοργανώτρια Εταιρεία που θα απευθύνουν στο 210 6844824 ή ηλεκτρονικό αίτημα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου data.protection@gr.nestle.com για (i) πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα, (ii) διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων, (iii) διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, (iv) περιορισμό, αντίταξη/εναντίωση στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, (v) φορητότητα των προσωπικών τους δεδομένων, (vi) ανάκληση της συγκατάθεσής τους αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και (β) να υποβάλλουν καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ.Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα,e-mail: contact@dpa.gr)

 

9. Δημοσιότητα
Οι παρόντες Όροι, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού https://campaign.nescafe.gr/moresummer/

10. Ακύρωση Διαγωνισμού / Τροποποίηση Όρων / Ευθύνη
Η Διοργανώτρια Εταιρεία,  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή τους παρόντες όρους, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα αντίστοιχης αξίας καθώς και τον τρόπο παροχής τους με ειδοποίηση στην ιστοσελίδα https://campaign.nescafe.gr/moresummer/ που θα αναρτηθεί πριν από την τροποποίηση ή μεταβολή. Κάθε τέτοια τροποποίηση, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων, οι οποίοι είναι όλοι ουσιώδεις και θα ισχύει από την ανακοίνωσή της στο https://campaign.nescafe.gr/moresummer/ . Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί ο Διαγωνισμός, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας Εταιρείας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν υπέχει ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τον Διαγωνισμό ή την ακύρωσή του.

11. Αποδοχή όρων
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται. Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται ότι έχουν αποδεχθεί τη Δήλωση Ιδιωτικότητας της Διοργανώτριας Εταιρείας που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://campaign.nescafe.gr/moresummer/.

12. Πληροφορίες – Παράπονα
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 8001168068 (από σταθερό χωρίς χρέωση) και 2106844824 (από σταθερό ή κινητό με αστική χρέωση), από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 09:00 έως τις 16:00 ή να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου nestle.consumers@gr.nestle.com.

13. Δικαιοδοσία – Εφαρμοστέο δίκαιο
Οι παρόντες Όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο και κάθε είδους διαφορά που συνδέεται με την ερμηνεία ή/και την εφαρμογή τους  επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αθήνας, κατά ρητή παρέκταση κάθε άλλης τοπικής αρμοδιότητας.

Παράρτημα 1

Το ταξιδιωτικό πρακτορείο που αναλαμβάνει την επικοινωνία με τους νικητές είναι το Manessis Travel – MICE & DMC Department.
Οι προορισμοί, από τα οποίους μπορούν να επιλέξουν οι νικητές του Διαγωνισμού, κατόπιν διαθεσιμότητας για τα χρονικά διαστήματα 07-08/09/2019, 14-15/09/2019, 21-22/09/2019, 28-29/09/2019, είναι οι παρακάτω:

Εύβοια  - Hotel Amaronda Resort & Spa 4* / www.amarondaresort.com
Μεσσηνία - Hotel Messina Resort 4* / www.messinaresort.com
Νάξος - Hotel Kavuras Village 4* / www.kavurasvillage4stars.gr
Πάρος - Hotel Porto Paros 4* / www.portoparos.gr
Λευκάδα - Ionian Blue 5* / www.ionianblue.gr
Ιωάννινα - Epirus Palace 5* / www.epiruspalace.gr

Το δώρο του διαγωνισμού περιλαμβάνει το κόστος για:

 • Δύο (2) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο τουλάχιστον 4* για 2 ενήλικα άτομα σε δίκλινο δωμάτιο
 • Πλουσιοπάροχο μπουφέ  πρόγευμα  στο ξενοδοχείο
 • Πλήρη διατροφή στα ξενοδοχεία Amaronda, Μessina Resort, Porto Paros
 • All inclusive στο ξενοδοχείο Kavuras Village
 • Στο Epirus Palace all inclusive (01-14/09/2019) & ημιδιατροφή (14-30/09/2019)
 • Ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο Ionian Blue
 • Ακτοπλοϊκά εισιτήρια οικονομικής θέσης με Golden Star Ferries για τους νησιωτικούς προορισμούς Νάξο και Πάρο, για τα 2 άτομα που θα συμμετέχουν στο ταξίδι. Στην περίπτωση αυτή, καλύπτεται επίσης η μεταφορά ενός μεταφορικού μέσου προς το νησιώτικο προορισμό (ΙΧ αυτοκίνητο ή μηχανή).
 • Φόροι διαμονής και δημοτικοί φόροι
 • Φ.Π.Α.

Το δώρο του διαγωνισμού δεν περιλαμβάνει το κόστος για:

 • Φιλοδωρήματα
 • Προσωπικά έξοδα
 • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
 • Κόστη μετακίνησης & οιαδήποτε προσωπικά έξοδα για τη μετακίνηση των νικητών προς το λιμάνι του Πειραιά ή της Ραφήνας. Σε περίπτωση που οιοσδήποτε εκ των νικητών επιλέξει έναν εκ των προορισμών Λευκάδα, Ιωάννινα, Μεσσηνία ή Εύβοια, το κόστος μετακίνησης τους και οιαδήποτε έξοδα προκύψουν μέχρι την άφιξή τους στο κατάλυμα κάθε περιοχής, επιβαρύνουν αποκλειστικώς τους ίδιους.
 • Ακτοπλοϊκά κόστη για μεταφορά στην Λευκάδα ή την Ερέτρια.
 • Προσωπικά έξοδα και έξοδα μετακίνησης που θα προκύψουν κατά τη διαμονή των νικητών στους ανωτέρω προορισμούς.

 

Επιπλέον πληροφορίες

 • Για τους νησιωτικούς προορισμούς (Νάξο και Πάρο), καλύπτεται επίσης η μεταφορά ενός μεταφορικού μέσου (ΙΧ αυτοκίνητο ή μηχανή).
 • Το καράβι που θα μεταφέρει τους νικητές από Πειραιά προς Πάρο ή Νάξο, είναι της εταιρίας Golden Star Ferries και δεν είναι οχηματαγωγό. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που ο/οι νικητής/ές επιλέξει/ουν να μεταφέρει/ουν και το μεταφορικό του/ς μέσο, θα πρέπει να αναχωρήσει/ουν από το λιμάνι της Ραφήνας αντί για το λιμάνι του Πειραιά.
 • Οι νικητές θα πρέπει να ενημερώσουν το ταξιδιωτικό πρακτορείο κατά την επικοινωνία μεταξύ τους, για την επιλογή τους ή μη για ένταξη ή όχι του μεταφορικού τους μέσου κατά τη μετάβαση και επιστροφή από τους προορισμούς Νάξο και Πάρο, και η κράτηση να γίνει ταυτόχρονα με το κλείσιμο των ατομικών τους εισιτηρίων.

Σημείωση
Οι κρατήσεις γίνονται βάση διαθεσιμότητας σε ξενοδοχεία και ακτοπλοϊκά εισιτήρια αντίστοιχα για τα χρονικά διαστήματα 07-08/09/2019, 14-15/09/2019, 21-22/09/2019, 28-29/09/2019. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθεσιμότητα κατά τις επιθυμητές ημερομηνίες των νικητών η οποία προκύπτει για οιοδήποτε λόγο στη μετακίνηση ή/και διαμονή των, τότε θα πρέπει να επιλεχθεί άλλη ημερομηνία ή/και προορισμού, βάσει διαθεσιμότητας τόσο στη μεταφορά όσο και στην διαμονή.